โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อช่วงวันที่ 20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางน้ำค้าง พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น คุณหมอวรุตม์ ศิลารักษ์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ อสม. เข้าร่วมโครงการ

2 thoughts on “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 • 13/04/2020 at 1:57 pm
  Permalink

  ขอบคุณ อบต. นะคะ ที่จัดทำโครงการนี้ให้กับชาวบ้าน ในช่วงที่หน้ากากอนามัยหายาก อย่างน้อยก็เป้นอีกช่องทางนึงในการดูแลตนเองและคนในครอบครัว ให้ปลอดภัย จากโรคระบาดในครั้งนี้

  Reply
  • 25/05/2020 at 11:13 am
   Permalink

   อบต.วังจั่น ดำเนินการไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบฯ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ปรารถนาและต้องการให้ชาวบ้านมีความรู้และเข้าใจในการจัดทำหน้ากากด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดในครอบครัว ดูแลบุคคลภายในบ้านเรือนของท่านให้ปลอดภัยจากโรคระบาดในครั้งนี้ครับ

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *