โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อช่วงวันที่ 12-15 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ทั้งนี้ได้จัดการแข่งขัน 2 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นประชาชนทั่วไป และเปตองผสมชาย-หญิง ประเภทประชาชนทั่วไป

One thought on “โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

  • 27/06/2019 at 9:47 am
    Permalink

    อยากให้ทาง อบต.มีการสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับการแข่งขันให้มากกว่านี้ครับ

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *