ภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ต.วังจั่น พร้อมจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังจั่น

สำหรับรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นจัดทำขึ้นนี้ ได้รวบรวม ตามรายละเอียด ดังนี้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *