ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสาร

ประกาศรับโอน-ย้าย มิ.ย.63

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *