ติดต่อ อบต.วังจั่น

ท่านสามารถติดต่อ อบต.วังจั่น ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ที่ตั้ง สนง.

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เลขที่ 9/2 หมู่ 4 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

โทรศัพท์และอีเมล

โทร. 0 3670 6600 , 0 3670 6611 โทรสาร.0 3670 6600 อีเมล report@wangjun.go.th

นางน้ำค้าง พลายละหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ท่านสามารถแจ้งความต้องการ ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ในการปรับปรุงปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต.วังจั่น ได้ทุกเวลานะคะ อบต.วังจั่น ยินดีน้อมรับคำแนะนำ และจะแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นที่พึงพอใจของท่านต่อไป ด้วยความขอบคุณ